Χαΐμης, Μωυσής

Χαΐμης, Μωυσής
(1864 – 1929). Εβραιολόγος, ιουδαϊκής καταγωγής. Έζησε στην Ελλάδα. Διετέλεσε ανταποκριτής πολλών ξένων εφημερίδων και πρόεδρος της Ισραηλιτικής Κοινότητας της Κέρκυρας. Ίδρυσε στην Κέρκυρα τον Ισραηλίτη Χρονογράφο (1899 – 1901) και στην Αθήνα την Ισραηλιτική Επιθεώρηση (1912-16). Ο X. μελέτησε ιδιαίτερα τις σχέσεις μεταξύ Ελληνισμού και Ιουδαϊσμού.

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”